پرسنل

 

سمت 

دکتر مریم سرایی


معاون آموزش و پژوهش

رئیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی

دکتر آرزو نجفی

مدیر پژوهش

فاطمه تقی زاده

کارشناس مسئول پژوهش

دکتر سمانه اکبرپور

مشاور اپیدمیولوژی

 

 

پاره ای از خدماتی که در این مرکز ارائه می شود:

- مشاوره جهت نگارش و ویرایش پروپوزال توسط دکتر اکبرپور و خانم تقی زاده

- مشاوره جهت نگارش و ویرایش پایان نامه توسط دکتر اکبرپور و خانم تقی زاده

- مشاوره جهت نحوه طراحی پرسشنامه استاندارد توسط دکتر اکبرپور و خانم تقی زاده

- آموزش نحوه  ثبت داده ها در پایگاه های داده توسط دکتر اکبرپور و خانم تقی زاده

-آنالیز داده ها توسط دکتر اکبرپور

- آموزش نحوه Search مقالات توسط دکتر اکبرپور و خانم تقی زاده

- آموزش نحوه استفاده از نرم افزار Endnote (جهت رفرنس نویسی) توسط دکتر اکبرپور و خانم تقی زاده

- مشاوره جهت نگارش و ویرایش مقالات توسط دکتر اکبرپور

- مشاوره جهت نحوه Submit کردن مقالات توسط دکتر اکبرپور

- دیتا بانک های آماده جهت انجام کارهای تحقیقاتی

برگزاری کارگاههای پژوهشی

فراهم نمودن سیستم جهت دسترسی آسان به پرونده های بایگانی جهت کارهای تحقیقاتی

 

                                                                 ساعت کاری مرکز 14-8  جهت مشاوره حضوری                                                                                                                                   

                                 آدرس:میدان راه آهن - خیابان بهداری - بیمارستان بهارلو - مرکز توسعه و تحقیقات بالینی                                                                     

                                                                 شماره تلفن:11-02155658500 (داخلی 578)                                                                                           

                       مشاوره الکترونیکی از طریق ایمیل                               

                                                                     Email:Baharloo.crdc@gmail.com                                                                                                                                                    

                                                          اهداف و برنامه ها                                                                                                     آیین نامه و دستورالعمل ها