دکتر محبوبه علیزاده - مدیر درمان بیمارستان بهارلو

متخصص بیماری های عفونی، فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

شروع به کار در بیمارستان بهارلو از سال 1388

فعالیت های آموزشی: 

* مدرس سابق دانشگاه آزاد سنندج

* مدرس سابق دانشجویان پردیس بین الملل 

* مدرس دوره فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی از سال 1398

سمت ها:

* معاون سابق سازمان انتقال خون کردستان

* پزشک کنترل عفونت بیمارستان بهارلو از سال 1389

* جانشین مسئول فنی بیمارستان بهارلو از سال 1391

* مدیر درمان بیمارستان بهارلو از سال 1397

اطلاعات تماس

شماره تماس: 11-55658500

داخلی: 606