دکتر سیامند انوری - مدیر بیمارستان 

* فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران -76
* دانش آموخته MPH مدیریت و اصلاح نظام سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران – 90
* دانش آموخته دکترای تخصصی روانشناسی

سمت ها:

* معاون شبکه بهداشت سنندج از سال 1377
* رئیس بیمارستان توحید سنندج از سال 1378
* مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان از سال 1379
* معاون مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1386
* مدیر بیمارستان ضیائیان از سال 1391
* مدیر بیمارستان روزبه از سال 1395
* مدیر بیمارستان بهارلو از سال 1402

اطلاعات تماس

شماره تماس: 11-55658500

داخلی: 201