پیام رئیس بیمارستان

مرکز آموزشی درمانی بهارلو با قدمتی بیش از 80 سال، به عنوان یکی از قدیمی ترین بیمارستان های شهر تهران است که با تلاش کارکنان، پرستاران، پزشکان و اساتید خود توانسته به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کند.

کسب رتبه اول در استقرار استانداردهای ایمنی بیمار از سوی سازمان بهداشت جهانی، دستیابی به رتبه یک عالی و رتبه یک استانداردهای اعتباربخشی ملی ایران در سه دوره ارزیابی متوالی و کسب عنوان بیمارستان دوستدار کودک از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها بخشی از ویژگی های بارز این مرکز است.

رسالت بیمارستان بهارلو، ارائه خدمات جامع تخصصی و فوق تخصصی در زمینه­ های بهداشتی، درمانی، تشخیصی، آموزشی و پژوهشی می باشد. این بیمارستان با بکارگیری توان علمی بیش از 100 پزشک متخصص و فوق تخصص و حدود 30 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه با ارائه خدمات درمانی مطلوب به دنبال آن است که رضایت بیماران را تامین نموده و با رعایت اصول اعتباربخشی و ایمنی بیمار، نقش مؤثری در ارتقای سلامت کشور ایفا نماید.

اینجانب به عنوان عضوی از خانواده بزرگ بیمارستان بهارلو، با استعانت از خداوند متعال امید آن دارم که به پشتوانه توان علمی، مهارت های فنی، اخلاق حرفه ای و با حس عمیق مسئولیت پذیری همکارانم بتوانیم خدماتی شایسته و درخور به بیماران و مراجعه کنندگان این مرکز ارائه دهیم.

ومن الله توفیق
دکتر حمیدرضا حکمت  رئیس مرکز آموزشی درمانی بهارلو
پاییز 1400