لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکترای پزشکی عمومی در بیمارستان بهارلو
معاونت آموزشی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکترای پزشکی عمومی در بیمارستان بهارلو

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکترای پزشکی عمومی با موضوع بررسی فراوانی بی‌خوابی و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد مبتلا به اچ آی وی در شهر تهران در طی سال 1398روز سه‌شنبه 28 شهریورماه در سالن آمفی‌تئاتر برگزار شد.

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکترای عمومی پزشکی در بیمارستان بهارلو
معاونت آموزشی

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکترای عمومی پزشکی در بیمارستان بهارلو

جلسه دفاع از پایان‌نامه پزشکی عمومی با عنوان تعیین شیوع آنمی و ارتباط آن با شدت بیماری کووید 19 در بیماران بستری شده در بیمارستان بهارلو روز پنج‌شنبه 16 شهریورماه در سالن آمفی‌تئاتر برگزار شد.

در ارزیابی اعتباربخشی پزشکی عمومی کشور بیمارستان بهارلو رتبه ممتاز را در بین بیمارستان‌های دانشگاه کسب کرد
معاونت آموزشی

در ارزیابی اعتباربخشی پزشکی عمومی کشور بیمارستان بهارلو رتبه ممتاز را در بین بیمارستان‌های دانشگاه کسب کرد

پیرو بازدید دکتر ایوب پزشکی، ارزیاب اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارتخانه روز چهارشنبه 21 تیر سال جاری از بخش‌ها، امکانات و فضاهای آموزشی بیمارستان بهارلو و بررسی مستندات و مصاحبه با مسئولین، اعضای هیئت‌علمی، کارشناسان آموزش و دانشجویان در راستای اعتباربخشی آموزشی پزشکی عمومی، بیمارستان بهارلو با کسب بالاترین امتیاز رتبه اول را در دانشگاه کسب کرد.